Ας απαντήσουν αυτοί που συνεχίζουν να υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές, αυτούς που είναι και .. " υπερήφανοι " για τις ιδεολογίες τους. Αλλά μήπως γιαυτό ορισμένοι νέοι , ασχολήθηκαν με την πολιτική στην αυτοδιοίκηση των τελευταίων εκλογών ;;;;;;; ... Ιδού το ερώτημα ....
... Επος Μητσοτάκη στο Διοικητικής Μεταρρύθμσης.
Με φωτογραφική διάταξη για γέλια (ημερομηνία 27 Μαίου) πάνε να αναθέσουν την θέση του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε μερακλή Πασόκο. Με την συγκεκριμένη προκήρυξη αλλάζουν τα κριτήρια προηγούμενης προκήρυξης για την ίδια θέση με ημερομηνία 11 Απριλίου.
Στην προκήρυξη της 11ης Απριλίου έβαλαν ως απαραίτητη προυπόθεση εκτός από την άριστη γνώση Αγγλικών και την πολύ καλή γνώση Γερμανικών ή Γαλλικών, γνώση που δεν κατείχε ο ταλαίπωρος Ι.Χ. Πρόκειται για συνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ ο οποίος επελέγη με ανάθεση καθηκόντων από τον Μανιτάκη, την ημέρα που ο πρώην υπουργός παρέδιδε καθήκοντα!
Eτσι αναγκάζονται να κάνουν επαναπροκήρυξη όπου δεν ζητείται ως απαραίτητο προσόν η πολύ καλή γνώση Γερμανικών ή Γαλλικών αλλά απλά θα συνεκτιμηθεί ως προσόν.
Αλλο ένα πονηρό σημείο είναι στην κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Στην αρχική προκήρυξη αναφέρεται ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής. Ενώ στην επαναπροκήρυξη ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Έχει αφαιρεθεί το "ισοτίμου"!
Ούτε μια φωτογραφική διάταξη δεν είναι ικανοί να κάνουν οι τσάτσοι του Κυριάκου!
Η προκήρυξη της 27ης Μαίου
http://et.old.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/%CE%92%CE%99%CE%99%CE%A9%CE%A7-%CE%945%CE%A4
Η προκήρυξη της 11ης Απριλίου
http://et.old.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/%CE%92%CE%99%CE%972%CE%A7-%CE%93%CE%97%CE%96
Από kourdistoportocali.com